Serveis

Dret Laboral

En el àmbit laboral, el nostre despatx opina que cal aplicar la mateixa dinàmica de la planificació empresarial: “Analitzar la situació, determinar els objectius, triar una estratègia, i executar les accions oportunes”.

També en l’àmbit laboral és molt interessant, cada cert temps, fer una auditoria interna per a determinar el grau de compliment de la normativa, de l’aprofitament de les bonificacions o ajuts, etc. Pot semblar que amb la confecció de les nomines aquests serveis ja estan inclosos, però amb la competitivitat actual dels preus, els serveis es limiten al seu àmbit estricte, en tant que la deriva de les empreses i les organitzacions, alguns cops, ens desvien del rumb i cal fer una pausa, analitzar un moment i tornar a prendre decisions correctives. El seu preu, sempre acurat, serà una bona inversió per a l’empresari que prengui la decisió d’analitzar la seva situació laboral.

Els nostres professionals, experts en matèria de Dret Laboral, estan constantment al dia dels canvis i novetats que afecten a les relacions laborals i sempre preparats per oferir-vos el millor assessorament i assistència davant de les afectacions dels citats canvis en l’empresa.

Planificació laboral
 • Auditoria laboral
 • Sistema de remuneració
 • Planificació de costos laborals
Reestructuració de plantilles
 • Expedients de regulació
 • Jubilació anticipada
Relacions laborals col·lectives
 • Negociació col·lectiva
 • Representació de treballadors
Inspecció del treball
 • Assistència i representació davant de la Inspecció del Treball
 • Defensa i recursos davant de la inspecció del Treball
Mediació
 • Assistència davant dels òrgans de mediació laboral
 • Defensa i recursos en etapa de mediació
Assistència judicial
 • Assistència i representació davant dels Tribunals de lo Social, fins a les últimes instàncies
Inspecció del treball
 • Contractes laborals
 • Acomiadaments
 • Règim disciplinari dels treballado
 • Estudis de costos
Vols més informació? Deixa’ns les teves dades
Júlia Arnó
Responsable àrea jurídica i laboral i consultora
Cristina Bellera
Àrea fiscal i laboral
Marina Moya
Àrea laboral